Iniciar sessió
Vols conèixer el nostre sistema TIC per a escoles bressol?
Contacta'ns
Política de privacitat de
KinderTIC

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per KinderTIC, SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant:

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  • Per a quines finalitats ens guardem les dades que li demanem.
  • Quina és la legitimació per al seu tractament.
  • Durant quant de temps les conservem.
  • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
  • Quins són els seus drets.

1.- Responsable del tractament

KINDERTIC, S.L
B65906257
Plaça Julio González 4 3-2
08005 Barcelona (Barcelona)
info@kindertic.com

En endavant "Kindertic", "Nosaltres" o el "Responsable del Tractament".


2.- Dades personals

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-lo directament o indirectament. Les Dades Personals inclouen informació tal com el nom complet, correu electrònic i número de telèfon, entre d'altres. També podria incloure identificadors numèrics únics com l'adreça IP del seu ordinador, així com la informació que obtenim a través de les cookies.

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzades per Kindertic.

Pel present, l'usuari garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes, i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat a la web, al Responsable del Tractament o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de contacte, serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Podem demanar o rebre les seves dades a través del nostre lloc web, formulari o pàgines a les xarxes socials, entre altres. En alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quan es posa en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte), o en altres casos, demanem nosaltres la informació (per exemple, usant cookies per comprendre com fes servir el nostre lloc web).


3.- Finalitats, legitimació i conservació del tractament de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE

- Finalitat: Facilitar un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d'informació, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp).

- Legitimació: El seu consentiment a sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte.

- Conservació: Un cop és contestada la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o mitjançant correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.


FORMULARI D'ENVIAMENT DE CURRÍCULUM VITAE

- Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i enviar el seu currículum vitae per poder participar en els nostres processos de selecció de personal presents i futurs, fins i tot per mitjans electrònics (correu electrònic , SMS, WhatsApp). Valorar l'accés al nostre equip de treball i gestionar la possible relació professional amb vostè.

- Legitimació: El seu consentiment exprés al enviar-nos les seves dades per participar en els nostres processos de selecció.

- Conservació: Fins que es cancel·li la subscripció i exigeixi que s'eliminin, o bé durant un any màxim per a futurs processos de selecció.


ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

- Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

- Legitimació: El consentiment de l'usuari al sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

- Conservació: Un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.


Obligació de facilitar les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

Les Dades Personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre'l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a la nostra base de dades.


4.- Destinataris de les seves dades

Les Dades Personals que recaptem de vostè poden ser tractades pel responsable del tractament, sobre la base legal de l'interès legítim de la societat i/o per complir amb finalitats administratives.

Així mateix, les seves dades personals podran ser comunicades a:

- Tercers que ens proporcionen serveis de TI, com a proveïdors de plataforma, serveis d'allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

- Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals, com CRM, anàlisi web i motor de cerca.

- Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de màrqueting.

- Mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar la seva efectivitat i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.

- Tercers per al compliment d'una normativa legal.

Ens assegurarem que tota comunicació de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d'aplicació.


5.- Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

- Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

- Sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

- Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

- Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

- Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.

- Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus drets: Mitjançant un escrit dirigit al Responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en el punt 1), indicant la referència "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www .agpd.es).


6.- Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.


7.- Actualització de les seves dades

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pot facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra plataforma.


8.- Contacte

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma com tractem i fem servir les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, poseu-vos en contacte amb info@kindertic.com.

Contacte
Col·laboradors